نـ ــ ــفـ ـ ـس هـا ی بـ ــا ر و ن
ســــه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد “خـــــــــــدا “
» سخته سخت :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٥
» شکرت خدا... :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٥
» غریبم... :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤
» تویی ک آرام جانی .. :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
» زنـــدگـــی :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤
» :-) :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» دوستت دارم به اندازه آسمان :: شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤
» !! Yeeeaaaaaa :: یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» :) :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» عید مبارک... :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» ..... :: دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳
» جوانه زدم ... :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ... :: یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
» .. :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» :) :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» ... :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» زندگی میکنم :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» یلـــدای زندگــی ات شــاد :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢
» :) :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پــاییز آمد و ... :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» خوشبخت باش .. :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» :) :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» :) :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» بعله :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢
» هـــمدم :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» فــردا :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» .. :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» قــــدر را قــدر بدان .. :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» پس شــاد باش همیـــشه :) :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» اندکی تامل :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» شــاپـرک .. :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» شــایـد هم.. :: شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢
» جـای تـو خــالی :) :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» نــــفس ِ بــارونی سه سـاله شد :) :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» مشـــکلات :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» قـــــــوی باش :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مـــــعرفــت!! :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پــــا بزن... :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دشــوار نــباش.. :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» :) :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» اما تو باور نکن :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» تـــازه شـــو :) :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» لعنـــــت بر شــــــــیطان...!! :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» گــــل پــسر :x :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» خــــــــــدا ... :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» بــــاران :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» خدای مهربون :) :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» خـــــــــــدا ... :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» خـــوب باش! :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» یــــــــلــدا .... :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» .... :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» بادبادک.... :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» سادگـــــی هـــایــم... :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» تــــسلیت.. :: شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
» سردرگمی... :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» مرهــم :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» اعتماد کن.. :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» و من!! :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» هپی برت دی... :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» بارانــــ... :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» خدا!!! :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» ... بـــاور :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» !!...خوووووب فکر کن :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» بهــــــــــــشتـ... :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» و باز هم ... :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» :) :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» خوشحـــــــــــــــــــالم :) :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» دُزد :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» شــــکر :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» باران ! :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» گمشده :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» فاصــــله ای نیــستـــ... :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ...: :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوســـتــ... :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» :)) :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خدایی هم هستـــ .. :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عشــــق ٍ هستـــی :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» ---- :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» عیــــد اومده بهـــــــاره ... :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» شــــاد باش :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» ...؟!؟ :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» دلم تنگته :( :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» حالمان خوب است.... :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» ......... :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» لعنتی :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» باور :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» کودکی ... :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» کـــمی متـــفاوت ... :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
» ... :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» رهــایـــى :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» مــــهربانم :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» ایــــ خــ ــ‌ ــــدا :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» خـــدای من :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» دلم تنـــــــگه :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» معــــجزه... :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» یا حسیــ ـــن .. :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» فـــکر کن!!! :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» ... :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» .... :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» یادش بخیر :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
» بهـــشـ ـ ــت و جــ ــهــ ــنم :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» کمــی بــیاندیش.. :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» یادگاری :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» دیروز :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» هویجـــوری ... :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» !!!! :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» تقویــم ... :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» یـــــادشـــ بخیــــــــــــــــر ... :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» پــنــجره :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» خدایا دوستـــــــت دارم :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» تــــو ای خـــدای مـــن :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» ؟؟تا حــالا بــهش فـــکر کــردی :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» زنـــــدگـــــی :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» لحــــظه ای خـــوشی :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» اگر دیوار نبود .. :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» خـــدایا شـــکرتـــ... :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» و ایــن هم بهترین حادثــه من ... :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» بهــترین حادثه من :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خـــدای مهربـــون مــــن :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تنــــهایی :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ... :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تـــــولدت مبارک داداشــــــی جــــونم :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» بـــــاران ... :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» تقـــدیم به بهترین دوستانم ... :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» ساقیا آمدن عیــــد مبارک بادت .... :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» حکــــــمت الــــهی ... :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» شایــــد ... :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
» ....! :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» حـــجم نـــبودـ تـــو ... :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» .. پـــست ویـــژه .. :: جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
» خـــــستـــه امــــ ... :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» نمی دانـــم :: جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
» برگــــشته ام .. آیـــــا !!! :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» فعــــلا خداحافظ .... :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» لحظه ای ... :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
» فریــــادم مــن .. :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» یــک‌ کــف دســت‌ خـاک‌ ... :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» عشق همین است ... :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» انتــــظار تا کی ؟؟؟ :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» بــبار .... :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» کـمی تــفکــر ... :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» مـــن و او ... :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
» جوابــیه طلایی .. :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» پنــدهایـی از دالایی لاما :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» تولدت مبارک :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» رنگ عشق ! :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» یاد تو ... :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» توضــیح و تشـــکر ... :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» متفـــاوت ... :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» ....... :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» زنـــــــــــدگی کـــن ... :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» دعـــــــــــا ... :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» واقعا چرا ؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» تنـــها نیـــــستی ... :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» خــــدای مهربــــــــــــونم .... :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» باور به عدل خدا :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩
» داستانک ... :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» تو می توانی .... :: پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩
» روزی تو خواهی آمد ! :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
» عشق !! :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» نکاتی برای داشتن زندگی بهتر :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» دوست داشتن یا داشتن دوست ! :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» نفس خدا :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
» راز شکرگزاری :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
» سلامی دوباره + تصویر آرامش :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» حرف دلت رو به خدا بزن !! :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» کوچک باش و عاشق.. :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» نور :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» غصه چرا؟ :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» حلالم کن :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» شاد زیستن :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» ای بهترینم :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» MOMENTS IN LIFE :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» بال هایت را کجا جا گذاشته ای ؟؟؟ :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» دلتنگتم :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
» خانه تکانی دل :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» لیلا !!! :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» ای عشق ! :: پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩
» آتش عشق ! :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
» ای بی وفا!!!! :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
» پنجره :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
» دنیا :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» خدای من :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» سلام اول :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب
RSS Feed

دریافت همین آهنگ