باور

 

یکنفر در هـمین نزدیکــی ها
چــیزی
به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است
خیالـــت راحت باشد
آرام چشمهایت را ببــند


یکنفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است
یکنفر که از همه زیبایی های دنیــا

 

تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد

/ 3 نظر / 4 بازدید
مارکا

سلام یک نفس بادوست بودن همنفس آرزوی عاشقان این است وپس

Mr chapool

آره راحت بخواب! شبا که ما میخابیم آقا پلیسه هم خوابه! نه شبا که ما بیداریم آقا پلیسه میخوابه[نیشخند] اینه[مغرور]