مشـــکلات

 

کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد.کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد

پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود.

مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند، اما الاغ هر بار خاک های روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، سعی می کرد روی خاک ها بایستد.روستایی ها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در میان حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد ...

  نتــــــیجه :

مشکلات، مانند تلی از خاک بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم:

اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کنند!

 دوم اینکه از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود!

اگراز مشکلات برای بالا آمدن و رشد مان استفاده نکنیم , در چاههای زندگی گرفتار و زنده به گور میشویم.

/ 1 نظر / 29 بازدید
نجمه

سلام عزیزم [نیشخند] خوبی [زبان] شنیدم که میخوای یه جاهایی بری؟ [چشمک] میشه ما هم بیایم یه جایی خوندم که اگه یه موقع مشکلات شما رو احاطه کرد شما باید مشکلات رو دور بزنید نه مشکلات شما رو [لبخند] موفق باشی دوست گلم [گل]