# خدای_من_!

:)

    تــا تـــــــــو بــه مــن نــظرکنی                 زیــر و زبـــر شــود دلــــــم    هــمچـو نــگاه رحــمــتت                        رنــگ ســـحر شــود دلـــم    ای همــه دعـــای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید